باشگاه ورزشی کودکان و نوجوانان استثنایی

باشگاه ورزشی کودکان و نوجوانان استثنایی

باشگاه ورزشی کودکان و نوجوانان استثنایی مهر؛ یک باشگاه ورزشی تخصصی برای افرادی که شرایط حضور در هیچ باشگاه ورزشی را ندارند و یا نمی توانند تحت آموزش مربی ورزشی عمومی (تربیت بدنی) باشند، را در شرایط خاص با مربی متخصص گروه نیازهای ویژه پذیرش و آماده سازی برای فعالیتهای انفرادی ورزشی و در مسیر پیشرفت برای حضور در فعالیتهای ورزشی گروهی نمایند.

آکادمی ورزشهای استثنایی

اولین و تنها باشگاه ورزشی تخصصی برای افراد دارای نیازهای ویژه به ویژه کودکان و نوجوانان گروه های: اوتیسم، سندروم داون، فلج مغزی، آسیب دیدگان بینایی، آسیب دیدگان شنوایی، بیش فعال، گروه مشکلات رفتاری و دیگر گروه هایی که در باشگاه های ورزشی عمومی شرایط حضور را ندارند.

این گروه تخصصی با حضور متخصصان روانشناسی استثنایی، مربیان ورزشی و متخصصان اصلاح حرکتهای ورزشی، همچنین مربیان تخصصی رفتار درمانی، یک تیم بسیار تخصصی را تشکیل داده اند تا در ابتدا به صورت انفرادی و بر اساس پیشرفت ورزشکاران، با گروه های دو و چند نفره مسیر متفاوتی را برای فرزندان این سرزمین رقم بزنند.

توجه ویژه

در این مجموعه یزرگ ورزشهای خاص شبیه فوتبال، والیبال و غیره آموزش داده نمیشود.

در مجموعه آکادمی ورزشهای استثنایی، ما فرزندان خود را به سمت پذیرش قوانین ورزشی، مشارکت، هدف گذاری ورزشی، برنده شدن، درک صحیح شرایط، تحمل باخت، اصلاح حرکتهای ورزشی، توانمند سازی عضلات درشت، توانمند سازی حرکات ظریف و بسیاری نیازهای اولیه سوق می دهیم.

هر زمان فرزندان این آکادمی بتوانند در فعالیت های منسجم و قوانین یک باشگاه ورزشی جایگاهی داشته باشند، ایشان را با استعدادیابی ورزشی که در این مدت انجام شده است به دیگر باشگاه ها معرفی می نماییم.

بهترین روانشناسان تهران و بهترین روانشناسان ایران

بهترین روانشناسان کودک و نوجوان تهران و بهترین روانشناسان کودک و نوجوان ایران

ارتباط جهت هماهنگی وقت:

۰۹۳۶۳۰۰۸۰۳۲

۰۹۱۰۶۹۶۵۰۱۰

۰۲۱-۷۷۴۹۶۰۷۰

۰۲۱-۷۷۰۳۲۴۷۰

۰۲۱-۲۲۵۹۹۲۰۹

۰۲۱-۸۶۱۲۹۵۹۷

۰۲۱-۷۷۲۶۵۴۷۲

۰۲۱-۸۶۱۲۹۲۶۳

۰۲۱-۲۲۵۹۹۲۱۵

دکتر روانشناس کودک، روانشناس کودک، متخصص روانشناسی کودک، متخصص روانشناسی خانواده، دکتر روانشناس خانواده، دکتر روانشناس نوجوان، روانشناس نوجوان، متخصص روانشناسی نوجوان، فوق تخصص روانشناس کودک و نوجوان، متخصص ترنس، دکتر ترنس، کلینیک ترنس، مرکز تخصصی ترنس، مرکز تخصصی بیش فعالی، مرکز تخصصی اوتیسم، مرکز تخصصی درمان اوتیسم