رزرو وقت برای کلینیک روانشناسی غرب تهران

رزرو وقت برای کلینیک روانشناسی غرب تهران

 

دکتر میرعون (مهران) موسوی؛ دکتری تخصصی روانشناسی سلامت

روزهای حضور در غرب تهران:

شنبه ها از ساعت ۲۰:۰۰ لغایت ۲۲:۰۰

یکشنبه ها از ساعت ۱۲:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰

دوشنبه ها از ساعت ۲۰:۰۰ لغایت ۲۲:۰۰

سه شنبه ها از ساعت ۱۲:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰

چهار شنبه ها از ساعت ۲۰:۰۰ لغایت ۲۲:۰۰

پنج شنبه ها از ساعت ۱۰:۰۰ لغایت ۱۶:۰۰

جمعه ها از ساعت ۱۶:۰۰ لغایت ۲۰:۰۰

 

نکته مهم: هنگام انتخاب کارمند حتما دکتر میرعون (مهران) موسوی را انتخاب نمایید

توجه: خارج از این روز و ساعت ها رزرو شما لغو می گردد

 

شما در حال رزرو وقت برای آدرس:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا هستید. اگر صحیح است ادامه دهید

بارگذاری...
طراحی شده توسط BooklyWordPress Booking Plugin

 

*************************************

دکتر مهدی عابد؛ دکتری روانشناسی تربیتی

 

روزهای حضور در غرب تهران:

شنبه ها از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۲۱:۰۰

یکشنبه ها از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۲۱:۰۰

دوشنبه ها از ساعت ۱۱:۰۰  لغایت ۲۱:۰۰

سه شنبه ها از ساعت ۱۶:۳۰ لغایت ۲۱:۰۰

چهار شنبه ها از ساعت ۱۱:۰۰  لغایت ۲۱:۰۰

جمعه ها از ساعت ۰۹:۰۰  لغایت ۱۸:۰۰

 

نکته مهم: هنگام انتخاب کارمند حتما دکتر مهدی عابد را انتخاب نمایید

توجه: خارج از این روز و ساعت ها رزرو شما لغو می گردد

 

شما در حال رزرو وقت برای آدرس:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بعد از پل گیشا هستید. اگر صحیح است ادامه دهید

بارگذاری...
طراحی شده توسط BooklyWordPress Booking Plugin